Archive for: INFRASTRUCTURE

stadiumi

NATIONAL ARENA STADIUM

CONSTRUCTION OF THE NEW COMPLEX NATIONAL ARENA STADIUM Final Beneficiary: Albanian Football Federation Investor: FINM

2

Impiant trajtimi i ujrave të ndotura

Qëllimi i kontratës: Ndërtimi i një impianti të Trajtimit të Ujrave të ndotura për të përmirësuar klimën dhe gjithë zonë
INFRA PROJECT 3-1

Furnizimi i pajisjeve për sistemin e kanalizimit dhe trajtimin e ujërave të zeza në zonën e Velipojës Faza III – Lot1

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i kushteve të jetesës së popullsisë së Shqipërisë nëpërmjet përafrimit me standardet e
2

REPLACEMENTS OF ROAD AND BRIDGES

REPLACEMENTS OF ROAD AND BRIDGES- BANJA- SECTION 3A. Final Beneficiary: Devoll Hydropower Sh.A Investor: Devoll Hydropow