Qëllimi i kontratës: Ndërtimi i një impianti të Trajtimit të Ujrave të ndotura për të përmirësuar klimën dhe gjithë zonën e fshatrave përreth qytetit. Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura janë pozicionuar si projekte të nivelit mesatar/lartë, me synimin e plotësimit të kërkesës së EIB dhe KWF për realizimin e projektit me teknologjinë më të fundit.

Materialet me te cilat VIBTIS ka kontribuar në këtë projekt, duke menaxhuar procesin e prokurimit dhe zinxhirin e furnizimit janë: Tuba dhe Rakorderi DCI, HDPE, inox, stacione pompimi, Instrumenta Kontrolli te tipit: matës elektrik elektromagnetik, mekanik, valvula kontrolli etj, penstok dhe rrjeta filter, njesi klorinimi, dozator, sistem kontrolli SCADA / PLC.